Įgyvendinamas ES lėšomis finansuojamas projektas „Cerera foods, UAB gamybinių pajėgumų didinimas, pasinaudojant Regio Invest LT+“ - 2017 11 03

 

Įgyvendinamas ES lėšomis finansuojamas projektas „Cerera foods, UAB gamybinių pajėgumų didinimas, pasinaudojant Regio Invest LT+“

Cerera foods įgyvendina projektą, skirtą esamų gamybinių patalpų renovacijai ir gamybos pajėgumų plėtrai. Įmonė ketina išplėsti gamybinius pajėgumus ir tuo pačiu rinkai pasiūlyti naują produktą – kukurūzų dribsnius. Taip pat, nauja linija leis gaminti daugiagrūdžius sausus pusryčius, kurių tikslinė pirkėjų grupė – suaugusieji, propaguojantys sveiką gyvenimo būdą. Projekto metu diegiamos technologijos leis efektyviai gaminti ir rinkai pasiūlyti aukštos kokybės produkciją. Padidėjęs konkurencingumas užtikrins įmonės plėtrą ir pardavimų apimtis. Planuojama projekto pabaiga: 2018 m. balandis.

Projektas „Cerera foods, UAB gamybinių pajėgumų didinimas, pasinaudojant Regio Invest LT+“ (projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0064) dalinai finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 „REGIO INVEST LT+“. Projekto biudžetas – 5 mln. eurų. Iš Europos regioninės plėtros fondo skirtas finansavimas – 2,1 mln. eurų.

 

Direktorė

Jūratė Jokubauskienė

Mob. tel. 37069912221

info@cerera.com