Įgyvendinamas ES lėšomis finansuojamas projektas „Cerera foods, UAB konkurencingumo didinimas, pasinaudojant NAUJOS GALIMYBĖS LT“ - 2017 11 03

 

Įgyvendinamas ES lėšomis finansuojamas projektas „Cerera foods, UAB konkurencingumo didinimas, pasinaudojant NAUJOS GALIMYBĖS LT“

Cerera foods, UAB įgyvendina projektą, skirtą esamų eksporto rinkų plėtrai ir naujų rinkų paieškai. Projekto tikslas – bendrovės konkurencingumo didinimas. Vykdant projektą numatoma sudalyvauti 8 tarptautinėse parodose Vokietijoje, JAE, PAR, Nuderlanduose, Rusijoje, Prancūzijoje, jose pristatyti savo produkciją, aktyviai ieškoti naujų klientų ir rinkų. Projekto rezultate tikimasi sukurti prielaidas, kurios padidins pardavimus, produktų kokybę ir sukuriamą pridedamąją vertę. Tai leis sustiprinti bendrovės konkurencingumą rinkoje.

Projektas „Cerera foods, UAB konkurencingumo didinimas, pasinaudojant NAUJOS GALIMYBĖS LT“ (projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-02-0011) dalinai finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“. Projekto vertė 88 tūkst. eurų. Iš Europos regioninės plėtros fondo skirtas 44 tūkst. eurų finansavimas.

 

Direktorė

Jūratė Jokubauskienė

Mob. tel. 0037069912221

info@cerera.com

www.cerera.com