UAB „Cerera foods“ pristatė savo produkciją tarptautinėse parodose - 2015 06 02

2015 m. gegužės mėnesį UAB „Cerera foods“ baigė įgyvendinti projektą „Cerera foods pasiruošimas eksporto plėtrai“. Jo įgyvendinimo metu dalyvaudama tarptautinėse parodose Japonijoje, Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Olandijoje, Prancūzijoje, Rusijoje įmonė sėkmingai pristatė savo produkciją, kuria susidomėjo nemažai potencialių užsienio pirkėjų.

 

Pagrindinis dalyvavimo parodose tikslas buvo užmegzti ryšius su potencialiais klientai ir partneriais, kurie norėtų išbandyti įmonės produkciją - sausus pusryčius ir saldžias kukurūzų lazdeles. Taip pat buvo akcentuojama apie naujus įmonės produktus, kurie bus gaminami ateityje.

 

Projektas „ Cerera foods pasiruošimas eksporto plėtrai“ (kodas: VP2-2.1-ŪM-04-K-05-293) buvo dalinai finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „Naujos galimybės“. Projekto apimtis yra 0,06 mln. eurų, iš kurių 0,04 mln. eurų finansavimas buvo skirtas iš Europos regioninės plėtros fondo.